шинэ бүтээгдэхүүнүүд

гэр2

Дотоод дэлгэрэнгүй мэдээлэл

intrenal_detail_bg02
 • 1.5 квадрат кабелийг дэмжинэ

  2.5 квадрат кабель

  4 квадрат кабель

 • Австралийн гэрчилгээ

 • Цэнхэр, улаан LED үзүүлэлт

  Арын гэрлийг асаах/унтраах

 • Температуртай шил: 2 мм

 • Металл хүрээ (алт, мөнгөлөг, хар)